Очень рады,что Вы к нам заглянули !

! Сегодня

суббота, 22 апреля 2017 г.

Сучасні технології – нові можливості: реєстр застрахованих осіб

            Одне з найважливіших досяг­нень Пенсійного фонду України — модернізація реєстру застрахованих осіб, який є головним ядром усіх технологічних перетворень останнього часу. Цей реєстр, який є частиною загального Реєстру державного со­ціального страхування, Пенсійний фонд започаткував згідно із зако­нодавством ще 1998 року.
            Сьогодні реєстр застрахованих осіб має зовсім інший вигляд. Після модернізації, котру здійсни­ли фахівці Пенсійного фонду, всі відомості про кожну застраховану особу (працівників, пенсіонерів та одержувачів виплат із соціального страхування) було об’єднано в карт­ку застрахованої особи. У ній міс­тяться всі актуальні персональні дані про громадянина, а також про документи, які він має. Зокрема, про видачу йому пенсійного посвід­чення, свідоцтва соціального стра­хування, їх заміну в разі втрати тощо.
            Водночас у кожній картці застрахованої особи систематизова­но всі відомості про страховий стаж і заробітну плату починаючи з 2000 року.            Нововведенням також є те, що в реєстрі містяться всі дані пенсійної справи людини, зокрема електрон­ної, а також інформація щодо стра­хових виплат з інших фондів со­ціального страхування (наприклад, із Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві). А з трав­ня 2017-го в цьому реєстрі з’яв­ляться відомості щодо інших соціальних виплат.
            Однією з важливих новацій є те, що відтепер реєстр застрахованих осіб інтегровано з іншими базами даних та державними реєстрами. Зокрема, із системою державної прикордонної служби «Аркан», із системою Міністерства юстиції України щодо реєстрації актів цивільного стану, з інформаційними системами Націо­нальної агенції з питань запобігання корупції, НАБУ, СБУ та інших право­охоронних органів.
            Модернізований реєстр — це за­гальне спрощення надання послуг у системі пенсійного забезпечення й соціального страхування. Це і про­зорість, і посилення контролю над використанням коштів Пенсійного фонду, інших фондів соціального страхування. Це створення умов для електронного обліку трудових відносин, а отже, й легалізації зайнятості, детінізації зарплати. І, звісно, це передумови для ско­рочення адміністративних видатків Пенсійного фонду, зокрема зменшення паперового документо­обігу.
А головне — можливість постій­ного вдосконалення надання пос­луг для громадян.
Кожна особа індивідуально має можливість зручно і оперативно через Інтернет отримувати інформацію з реєстру застрахованих осіб після відповідної реєстрації на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для подачі заяви для реєстрації на веб-порталі потрібно звернутись до Рубіжанського об’єднаного управління Пенсійного фонду України. Мешканці міста Рубіжне повинні звернутися за адресою: вул. Володимирська, 4, каб. 4, мешканці Кремінського району – за адресою: м. Кремінна, пл. Красна, 2, каб. 3.

Архив